Máy photocopy được đưa vào danh mục tài khoản mua sắm tập trung cấp quốc gia

 

Gần đây, theo thông tư mới nhất của Bộ Tài Chính đã đưa máy photocopy vào dnha mục tài khoản mua sắm tập trung quốc gia, điều đó được quy định như thế nào và ảnh hưởng như thế nào đến công việc kinh doanh và sử dụng máy photocopy, cùng Công ty TNHH má văn phòng Hà Nội tìm hieuretrong bài viết dưới đây nhé!

 

Máy photocopy được đưa vào danh mục tài khoản mua sắm tập trung cấp quốc gia

Việc ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung nhằm thực hiện những quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính dự kiến Danh mục mua sắm tài sản tập trung cấp quốc gia gồm 4 mặt hàng: Xe ô tô phục vụ công tác; Máy photocopy ; Máy tính (gồm máy tính để bàn và máy tính xách tay); Máy in.

Riêng danh mục thuốc mua sắm tập trung (bao gồm danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia và danh mục mua sắm tập trung cấp địa phương) do Bộ Y tế công bố.

 

 

may-photocopy -1

                       Các loại sản phẩm được liệt kê vào danh mục tài khoản mua sắm tập trung quốc gia

Danh mục tài sản mua sắm tập trung quốc gia nêu trên sẽ được thực hiện trong giai đoạn trước mắt là từ năm 2016 đến khi có văn bản của Bộ trưởng Bộ Tài chính điều chỉnh danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định tại Luật Đấu thầu, Nghị định số 63 để công bố danh mục mua sắm tập trung của đơn vị đảm bảo không trùng lặp với danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia nêu trên.

Theo Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính – đơn vị chủ trì soạn thảo danh mục này, trong công tác mua sắm tập trung, việc xác định danh mục tài sản mua sắm tập trung là hết sức cần thiết, vừa đảm bảo yêu cầu về tiết kiệm, hiệu quả, vừa phải phù hợp với năng lực của đơn vị mua sắm tập trung, phù hợp với khả năng cung ứng của thị trường.

Việc lựa chọn 4 mặt hàng nói trên tuân theo các điều kiện: Tài sản mua sắm với số lượng lớn hoặc chủng loại hàng hóa, dịch vụ được sử dụng phổ biển tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản có yêu cầu được trang bị đồng bộ, hiện đại.

Trước khi Chính phủ ban hành Nghị định số 63, Bộ Tài chính đã từng đặt vấn đề công bố Danh mục tài sản mua sắm tập trung và xin ý kiến rộng rãi.

Về cơ bản, ý kiến tham gia của các bộ, ngành Trung ương, địa phương đều thống nhất với Danh mục do Bộ Tài chính dự kiến. Một số bộ, ngành Trung ương, địa phương đề nghị bỏ giấy in ra khỏi Danh mục do về cơ bản các đơn vị đã thực hiện khoán kinh phí. Một số khác đề nghị bổ sung thêm xe ô tô chuyên dùng, máy vi tính, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học vào Danh mục.

Tiếp thu ý kiến tham gia của các bộ, ngành Trung ương và địa phương, cuối năm 2010, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ dự kiến Danh mục tài sản mua sắm tập trung quốc gia thực hiện trong giai đoạn trước mắt bao gồm: Xe ô tô, máy vi tính, máy in và máy photocopy 

Đến nay, sau một thời gian thí điểm cơ chế mua sắm tập trung, cùng với việc đã có cơ sở là Nghị định số 63, Bộ Tài chính cho rằng thời điểm hiện nay ban hành Danh mục mua sắm tài sản tập trung là cần thiết và có cơ sở pháp lý.

 

Nguồn: Báo Hải Quan

 

Bình luận

Bình luận

Hỏi đáp liên quan